Η ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 µε έδρα την Αθήνα, για να καλύψει την ανάγκη για αξιόπιστα, αµφίδροµα, αποτελεσµατικά και καινοτόμα συστήµατα εξειδικευµένης πληροφόρησης και ολοκληρωµένης επικοινωνίας.

Ως βάση της επιχειρηµατικής της ανάπτυξης, από τα πρώτα κιόλα βήματά της, η εταιρία έθεσε τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, την παραγωγή γνώσης, την αξιοποίηση των «εργαλείων» της τεχνολογίας και την παραγωγή/υποστήριξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Αντικείµενο εργασιών της, αρχικά, ήταν η έκδοση του μηνιαίου τουριστικού, οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιοδικού «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», ενώ πολύ σύντομα, εταιρία, διεύρυνε τις δραστηριότητές της σε νέους τοµείς και αγορές.

H εξελικτική πορεία την οποία ακολουθεί η ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. από την αρχή της έναρξης των δραστηριοτήτων της είναι αποτέλεσµα µίας σειράς παραγόντων, µε πρώτο την επενδυτική δραστηριότητα. Επενδύσεις σε κτιριακή, υλικοτεχνική υποδοµή, σε τεχνολογία αιχµής και, φυσικά, ανθρώπινο δυναµικό, χαρακτηρίζουν την εταιρία από το ξεκίνηµά της. Στο πλαίσιο αυτό, το 2008, η εταιρία, μεταφέρθηκε σε νέες, υπερσύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, συνολικής έκτασης 2.000 τ.µ., στην περιοχή της Μεταµόρφωσης, µε πρόσοψη στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαµίας και στην Αττική Οδό.  Στις νέες κτιριακές της εγκαταστάσεις η εταιρία στεγάζει τις  διοικητικές υπηρεσίες της, αλλά και ένα υπερσύγχρονο ατελιέ, εξοπλισµένο µε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας, που της δίνουν τη δυνατότητα να αναλαµβάνει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Πρόκειται, δηλαδή, για µία υπερσύγχρονη, καθετοποιηµένη µονάδα, η οποία διαθέτει μηχανήματα ψηφιακής εκτύπωσης μικρών και μεγάλων διαστάσεων, μηχανές εκτύπωσης offset, καθώς επίσης μηχανές βιβλιοδεσίας τελευταίας τεχνολογίες και η οποία στελεχώνεται από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με υψηλή τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών της, προσπάθεια που αποτελεί σημείο αναφοράς και κινητήρια δύναμη για την ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ, η εταιρία έχει πιστοποηθεί από την TÜV Austria Hellas με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 και το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρία, είναι σε θέση να ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις ανάγκες των πελατών της, σε ότι αφορά στον σχεδιασµό και την υλοποίηση πάσης φύσεως εργασιών δηµιουργικού, στην έντυπη επικοινωνία και στο web design για site εταιρικά, portal και e-commerce, ενώ παράλληλα προτείνει ολοκληρωµένες λύσεις σε ειδικά projects.

Μενού