ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ


Αναφορικά με την “δράση“ της στον τομέα των Ειδικών Εκτυπώσεων, η εταιρία αναλαμβάνει:

  •  Εκτυπώσεις µεγάλων διαστάσεων-OUTDOOR
  •  Ψηφιακές Εκτυπώσεις Μεγάλων Διαστάσεων σε ποικιλία υλικών (µουσαµάς, αυτοκόλλητο -λευκό ή διαφανές- δίχτυ, σηµαιόπανο, καµβάς )
  •  Stands & roll ups
  •  Τοποθετήσεις επιγραφών, πινακίδων και ειδικών κατασκευών
  •  Εκθεσιακά περίπτερα
Μενού