Μεταξύ των πελατών της εταιρίας, περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρίες του Ιδιωτικού, αλλά και του Δημοσίου τομέα, φορείς, οργανισμοί και υπουργεία, καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας.

Μενού