ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στην πολυσχιδή δραστηριότητα της KSD περιλαμβάνεται η κατασκευή περιπτέρων για οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα στον τομέα αυτό, η εταιρία, αναλαμβάνει όλα τα στάδια από τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον εξοπλισμό μέχρι την συνολική διαμόρφωση και την επιμέλειατων περιπτέρων, ενώ οι μέχρι σήμερα προτάσεις της εταιρίας είναι αντάξιες της φήμης και του ονόματός της.

Μενού